Cho thuê xe đạp

 
XE ĐẠP TRUYỀN THỐNG

THỜI GIAN THUÊ GIÁ (USD) GIÁ (VND) ĐẶT CỌC
Day 5 115,000 ID
Or 50 USD
Or 1,150,000 VND
     
XE ĐẠP THÀNH PHỐ
THỜI GIAN THUÊ GIÁ (USD) GIÁ (VND) ĐẶT CỌC
Day  7 160,000 ID
Or 150 USD
Or 3,450,000 VND
     
 

 
XE ĐẠP THỂ THAO
THỜI GIAN THUÊ GIÁ (USD) GIÁ (VND) ĐẶT CỌC
Day 10 230,000 ID
Or 450 USD
Or 10,000,000 VND
     
XE ĐẠP TOURING
 
THỜI GIAN THUÊ GIÁ (USD) GIÁ (VND) ĐẶT CỌC
Day 15 340,000 ID
Or 350 USD
Or 8,000,000 VND
     
XE ĐẠP ĐUA
THỜI GIAN THUÊ GIÁ (USD) GIÁ (VND) ĐẶT CỌC
Day  20 460,000 ID
Or 700 USD
Or 16,000,000 VND
     
 

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.