Cho thuê xe đạp

Cho thuê xe đạp

 
XE ĐẠP TRUYỀN THỐNG

THỜI GIAN THUÊ GIÁ (USD) GIÁ (VND) ĐẶT CỌC
Day (24 hours) 5 115,000 ID
Or 150 USD
Or 3,450,000 VND
Week 30 690,000
Month 108 2,500,000
XE ĐẠP THÀNH PHỐ
THỜI GIAN THUÊ GIÁ (USD) GIÁ (VND) ĐẶT CỌC
Day (24 hours) 7 160,000 ID
Or 150 USD
Or 3,450,000 VND
Week 42 970,000
Month 151 3,500,000
 

 
XE ĐẠP THỂ THAO
THỜI GIAN THUÊ GIÁ (USD) GIÁ (VND) ĐẶT CỌC
Day (24 hours) 10 230,000 ID
Or 450 USD
Or 10,000,000 VND
Week 60 1,390,000
Month 216 5,000,000
XE ĐẠP TOURING
 
THỜI GIAN THUÊ GIÁ (USD) GIÁ (VND) ĐẶT CỌC
Day (24 hours) 12 280,000 ID
Or 350 USD
Or 8,000,000 VND
Week 72 1,650,000
Month 260 6,000,000
XE ĐẠP ĐUA
THỜI GIAN THUÊ GIÁ (USD) GIÁ (VND) ĐẶT CỌC
Day (24 hours) 15 345,000 ID
Or 700 USD
Or 16,000,000 VND
Week 90 2,100,000
Month 324 7,500,000