Bikes for rent

Bikes for rent


CLASSIC CITY BIKE
RENTAL DURATION PRICE (USD) PRICE( VND) DEPOSIT
Day (24 hours) 5 115,000 ID
Or 150 USD
Or 3,300,000 VND
Week 30 690,000
Month 108 2,500,000
CITY BIKE
RENTAL DURATION PRICE (USD) PRICE( VND) DEPOSIT
Day (24 hours) 7 160,000 ID
Or 150 USD
Or 3,300,000 VND
Week 42 970,000
Month 151 3,500,000
 

 
MOUNTAIN BIKE
RENTAL DURATION PRICE (USD) PRICE (VND) DEPOSIT
Day (24 hours) 10 230,000 ID
Or 450 USD
Or 10,000,000 VND
Week 60 1,390,000
Month 216 5,000,000
 
TOURING BIKE
RENTAL DURATION PRICE (USD) PRICE (VND) DEPOSIT
Day (24 hours) 12 280,000 ID
Or 350 USD
Or 8,000,000 VND
Week 72 1,650,000
Month 260 6,000,000
ROAD BIKE
RENTAL DURATION PRICE (USD) PRICE (VND) DEPOSIT
Day (24 hours) 15 350,000 ID
Or 700 USD
Or 16,000,000 VND
Week 90 2,100,000
Month 324 7,500,000

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.